تاريخ نفت در ايران و خاورميانه

تاريخ نفت در ايران و خاورميانه

ناشر: پیام نور
نویسنده / مترجم: محمدامیر شیخ نوری
موجودی: فروش اضافه
قیمت: 26,000ریال
تعداد:  
پشتیبان: عرفان erzo
سامانه کتاب © 2018